Is je kind goed zoals hij is?

In de loop van de tijd ben ik steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk ‘bevestiging’ is in het leven. Je bevestigt iemand als je hem laat voelen dat hij mag zijn wie hij in zijn kern is.

Wat je doet en wat je zegt kunnen bevestigend zijn, maar ook juist het tegenovergestelde: niet-bevestigend of miskennend. Ervaren dat je ‘goed bent wie je in wezen bent’, daar gaat het om. Ik denk dat de meeste ouders hun kind deze boodschap mee willen geven. En dat is mooi, want als ouder ben je één van de belangrijkste en invloedrijkste personen in het leven van je kind.

Toch communiceren of gedragen we ons als ouders ook nog vaak niet-bevestigend. Op zo’n moment voelt een kind zich niet gezien of gehoord.

Wel of niet bevestigd zijn heeft nogal wat invloed in je verdere leven. Onder andere op je gevoel over jezelf: je zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect.

Je kunt je voorstellen dat een kind een ander beeld van zichzelf krijgt als hij altijd gestimuleerd wordt om uit te proberen wat hij kan op een klimrek, dan als hij altijd ‘voorzichtig’, ‘doe maar niet’ en ‘daar ben jij nog te klein voor’ hoort.

Ongemerkt geven we onze kinderen de hele dag door boodschappen hoe we over henzelf, hun gedrag, hun kunnen en uiterlijk denken. Dat hebben we meestal niet zo door. Toch is het goed om juist stil te staan bij hoe je je kind bevestigt of miskent in dat hij in wezen goed is. Wanneer je er meer bewust van bent kun je namelijk beter kiezen hoe je wilt reageren of handelen.

Voorbeelden van bevestigen zijn: een aai over het hoofd omdat je je kind lief vindt, als hij het moeilijk heeft benoemen dat het zwaar is,je kind optillen als het zijn armpjes uitsteekt. Je ziet je kind en je laat dat verbaal of non-verbaal weten.

Voorbeelden van gedrag wat kinderen miskent zijn afkeuren van de besteding van zakgeld, een oordeel uitspreken over een vriendje, verbieden om het haar of kleding op een bepaalde manier te dragen, verwachten dat je kind zich sociaal-wenselijk gedraagt en het hebben van hoge sport- of leerprestaties. Het gebeurt zo makkelijk. Maar je kind hoort dan vooral wat jij belangrijk of mooi vindt, terwijl zijn behoefte of verlangen op een latere plaats komt.

Lees hier meer over de cursus